Vršecká-Kvízová Kateřina

Publikace ASEP

Další varianty jména: Kvízová, Kateřina; Vršecká, Kateřina
RIV ID 3001830

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 4

0463126 - FLÚ 2017 RIV CZ lat, cze B - Monografie kniha jako celek
Silagiová, Zuzana - Černá, Julie - Florianová, Hana - Kocánová, Barbora - Martínková, Dana - Nývlt, Pavel - Šedinová, Hana - Vršecká, Kateřina
Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích: díl 23.
[Dictionary of medieval Latin in Czech lands: volume 23.]
Praha: Koniasch Latin Press, 2016. 104 s. ISBN 978-80-87773-40-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval Latin * historical lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262487

0510890 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vršecká, Kateřina
Komický Kristus ve velikonočním a pašijovém dramatu středověkých Čech.
[Comical Jesus Christ in Easter and Passion Drama of Medieval Bohemia.]
Hranice smíchu: komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha: NLN, 2019 - (Bažant, V.; Šorm, M.), s. 137-171. ISBN 978-80-7422-716-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech-Latin Easter play * Passion play * Christ as a gardener * the comic * humor
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301257

0504901 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vršecká, Kateřina
Theatrica a její recepce ve středověkých bohemikálních pramenech.
[Theatrica and its reception in medieval Bohemian sources.]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 163-185. ISBN 978-80-7007-562-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Theatrics * mechanical arts * Hugh of St. Victor * medieval Latin manuscripts of Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296441

0497173 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vršecká, Kateřina
Ze Slovníku středověké latiny: balatro.
[From the Dictionary of Medieval Latin: balatro.]
Listy filologické. Roč. 141, 1/2 (2018), s. 201-219. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: balatro * jester * buffoon * Latin lexicography * acting Latin terminology * medieval theatre
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289755